nieuws

moerdijk niet tegen logistiek park

regios

Het gemeentebestuur van Moerdijk is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de aanleg van een logistiek park van ongeveer 150 hectare netto nabij het huidige industrieterrein Moerdijk.

Dit is een doorbraak in de discussie over de (her)ontwikkeling van bedrijventerrein in Moerdijk.Bij realisering van deze oplossing zal volgens het gemeentebestuur het streekplanproject Moerdijkse Hoek onvoorwaardelijk moeten worden beëindigd en de Nota Ruimte overeenkomstig worden aangepast. Dit is ook de inzet geweest van het overleg afgelopen vrijdag tussen de staatssecretaris van EZ, de minister van VROM, Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en de gemeente Moerdijk.

Reageer op dit artikel