nieuws

Meppel krijgt subsidie voor stadsontwikkelingplan

regios

De gemeente Meppel ontvangt 2,3 miljoen euro van de provincie Drenthe voor de uitvoering van haar stadsontwikkelingplan Meppel, waterpoort tot Noord-Nederland.

De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de Provinciale Staten het voorstel goedkeuren.Het plan omvat een ingrijpende opknapbeurt van sommige stadsdelen en panden met het doel het wonen en werken in Meppel aangenamer te maken. Gedeputeerde Staten (GS) willen geld steken in het project omdat het volledig past in de ontwikkeling van het stedelijk gebied zoals het college van GS die voor ogen heeft. Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) van Ruimtelijke Ordening ondersteunt de plannen van harte: ‘Meppel heeft hiermee een ambitieuze koers uitgezet, die goed aansluit bij onze ideeën over stedelijke ontwikkeling. Onze bijdrage geeft een forse impuls om deze integrale aanpak ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.’ In het plan is onder andere de renovatie van de voormalige gasfabriek en de directe omgeving van het Vledder opgenomen. In de fabriekshal komt een cultureel centrum met bioscoop en museum. Daarnaast wordt een nieuwe evenementenhal gebouwd van 3500 m2 op een nog onbekende locatie buiten het projectgebied. Deze moet dagtoeristen naar Meppel trekken en zo bijdragen aan de versterking van de toeristische werkgelegenheid.Op de kop van het bedrijventerrein Oevers A/B, aan de rand van de binnenstad, wordt een jachthaven gerealiseerd. Bovendien wordt een directe verbinding met de binnenstad aangelegd. Hiermee worden de mogelijkheden van Meppel als knooppunt in het toervaartnetwerk uitgebreid. Ook hier komt een directe verbinding tussen de stad en het water. Ten slotte wordt ook het historisch stadsplein De Wheem opgeknapt.Het project vergt een investering van in totaal 43 miljoen euro.     

Reageer op dit artikel