nieuws

meer luxe huurwoningen in noordwest-friesland

regios

Woningstichting Wonen Noordwest Friesland wil de komende jaren meer luxe huurwoningen op gewilde plekken in dorpskernen als Dronrijp en Menaldum bouwen.

Het gaat dan om woningen met een kale huurprijs van 466 tot 500 euro. Ook wil de woningstichting 240 betaalbare koopwoningen in Het Bildt, Ferwerderadiel, Menaldumadeel en Franekeradeel bouwen. De winst uit de verkoop wordt voor andere projecten gebruikt, zoals de aankoop van sporthallen en dorpshuizen. De komende jaren wil de corporatie hierin ruim 30 miljoen euro investeren.

Reageer op dit artikel