nieuws

Luchtkwaliteit breekt bedrijventerrein op

regios

De Raad van State heeft woensdag wegens onzekerheid over de luchtkwaliteit de plannen voor bedrijventerrein Langeweg in Hendrik Ido Ambacht van tafel geveegd.

Het hoogste bestuursrechtscollege stelt in een uitspraak vast dat het geplande bedrijventerrein zodanig veel verkeer aantrekt dat de luchtkwaliteit in de omgeving verder zal verslechteren. De Raad van State verwijt de provincie Zuid-Holland, die het bestemmingsplan heeft goedgekeurd, veel te weinig onderzoek te hebben gedaan naar gevolgen van de toename van het verkeer en de luchtverontreiniging. Door de nabijheid van rijksweg A16 en andere verkeersaders wordt de omgeving van het vijf hectare grote terrein al zeer zwaar belast door de luchtvervuiling, zoals zwevende roetdeeltjes van dieselmotoren en stikstofoxiden. De uitspraak is een opsteker voor bezwaarmakende omwonenden.De provincie Zuid-Holland heeft eerder erkend dat met de eventuele komst van het bedrijventerrein en het daarmee gepaard gaande extra verkeer niet aan de Europese luchtkwaliteitseisen en het landelijk Besluit luchtkwaliteit kan worden voldaan. De provincie legde die vaststelling naast zich neer, omdat ze meent dat de luchtkwaliteit niet met lokaal, maar met nationaal en internationaal beleid moet worden verbeterd. De Raad van State wijst de provincie in de uitspraak echter op haar eigen verantwoordelijkheid. Een woordvoerder van Zuid-Holland zei dat de provincie de uitspraak nog bestudeert. Wel gaf de woordvoerder aan dat het oordeel grote gevolgen kan hebben voor het ruimtelijke en luchtkwaliteitsbeleid van provincies en gemeenten.    

Reageer op dit artikel