nieuws

Limburg via advertenties op zoek naar nieuwe (vastgoed)projecten

regios

De provincie Limburg is in huis-aan-huisbladen in de Peelregio begonnen met een advertentiecampagne om de bekendheid van de subsidiemogelijkheden via het Ceres-programma Noord- en Midden-Limburg te vergroten.

In de advertenties doet de provincie een oproep de subsidie uit het Europese subsidieprogramma te benutten. Alleen al voor zeven gemeenten in de Peelregio is nog 12 miljoen euro subsidie beschikbaar. Deze subsidies kunnen ook worden aangewend voor speciale vastgoedprojecten. Het Ceres-programma Noord- en Midden-Limburg, het Europees stimuleringsprogramma voor de Peelregio, biedt nog tot en met 2006 volop kansen op medefinanciering van projecten voor de versterking van de regionale economie. Deze impuls is bedoeld om duurzame economische ontwikkeling samen te laten gaan met het versterken van natuurlijke, landschappelijke en milieuwaarden. Op dit moment is nog 12 miljoen euro beschikbaar voor het zogenaamde D2-gebied, bestaande uit de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum, Helden, Meijel en delen van Venray, Venlo en Nederweert. Het programmamanagement van Ceres is concreet op zoek naar projecten op het gebied van onder meer: het ontwikkelen van een agrarisch bedrijventerrein of -centrum en de landschappelijke inpassing hiervan; het ontwikkelen en revitaliseren van bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen; en het ontwikkelen en aanleggen van gebouwen, inrichting en aanschaf van installaties voor onderzoek en onderwijs (niet regulier) en de ontwikkeling van technologie- en kenniscentra.     

Reageer op dit artikel