nieuws

landgoedeigenaren willen bufferzone

regios

Particuliere landgoedeigenaren, verenigd in de belangenvereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG), hebben een notitie geschreven waarin ze dringende aandacht vragen voor een aantal zaken.

Zij willen onder meer structureel bestuurlijk overleg en een vast ambtelijk aanspreekpunt. In het voortraject willen zij worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Een wens is ook een bufferzone rond landgoederen. Verder willen zij toekenning van de dubbelbestemming landgoed in een nieuw bestemmingsplan. In de visie van de OPG hebben de Vechtdalgemeenten (Dalfsen, Ommen en Hardenberg) veel belang bij de particuliere landgoederen. De leden van het OPG beheren in deze drie gemeenten samen 2700 hectare hoogwaardig cultuurlandschap en ruim 3000 hectare bos en natuur. Dit landgoederenlandschap zorgt voor natuur- en landschapsschoon, recreatiemogelijkheden, behoud van cultuurhistorie en een duurzame landbouwAanleiding voor de notitie Levend Erfgoed in de Vechtdalgemeenten is het recent vastgestelde Reconstructieplan en het daaruit volgende gebiedsprogramma Noordoost-Overijssel.

Reageer op dit artikel