nieuws

Labyrint Drielandenpunt naar Maharishi Foundation

regios

Het Labyrint Drielandenpunt in Vaals is verkocht aan de stichting Maharishi Foundation International in Vlodrop.

Directeur G. Driessen van de toeristische attractie op het hoogste punt van Nederland heeft dat bevestigd. De stichting wil er op termijn een Vedische universiteit voor de wereldvrede vestigen, aldus Rik Jung van de Maharishi Foundation.Het Labyrint Drielandenpunt exploiteert op de Vaalserberg op de plek waar Nederland, Duitsland en België bij elkaar komen allerlei toeristische bedrijven en horecagelegenheden. Tot de vennootschap, waarvan Driessen vooralsnog de exploitatie zal blijven verzorgen, maken ook het klassieke Doolhof en de aangrenzende Taverne De Grenssteen deel uit. Ook de beroemde plek met de grensstenen van Duitsland, België en Nederland behoren tot het overgenomen vastgoed. Slechts de bekende uitzichttoren op het Drielandenpunt is nog in andere, Belgische handen. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, willen Driessen en Jung niet zeggen. De grond van het terrein blijft overigens eigendom van Staatsbosbeheer.Volgens Jung is het drielandenpunt bij uitstek geschikt om activiteiten te ontplooien voor de bevordering van de wereldvrede. Daarnaast blijven de puur toeristische voorzieningen bestaan. ‘Er wordt door de regio al langer gewerkt aan plannen om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Daarop haken wij natuurlijk in’, aldus Jung. Het is volgens hem niet de bedoeling grote gebouwen neer te zetten en veel studenten naar Vaals te halen. ‘Dat is met de moderne communicatiemiddelen niet nodig. Wij willen wel gebruikmaken van de internationale uitstraling die het drielandenpunt heeft. De beleving daarvan is voor ons erg belangrijk.’ De Maharishi Foundation is ook in gesprek met de eigenaar van het Belgische deel van de Vaalserberg. De stichting wil ook dat stuk grond aankopen. Het Duitse deel is volgens Jung minder interessant, omdat het alleen een stukje helling is. Het drielandenpunt trekt jaarlijks ongeveer een miljoen toeristen. De Maharishi Foundation streek in het begin van de jaren negentig neer in het Limburgse natuurgebied de Mijnweg en kocht daar het monumentale klooster Sankt Ludwig. Daar is ook de omstreden nieuwbouw neergezet van de Vedische beweging en ook woont er nog altijd de Maharishi zelf. De hoogbejaarde Maharishi werd in de jaren zestig wereldberoemd, toen de Beatles zich actief tot zijn volgelingen bekeerden. Op dit moment is de naar hem genoemde stichting een van de grotere particuliere grond- en vastgoedbezitters in de wereld. In Limburg is de Maharishi Foundation behalve eigenaar van de bezittingen in Vlodrop (bij Roermond) en het Drielandenpunt ook nog bezitter van Boslust in Valkenburg en het de uitspanning Troost in Heibloem.Burgemeester Quint van Vaals heeft al laten weten de ontwikkelingen rond het Drielandenpunt nauwlettend in de gaten te houden. ‘Het gebied heeft een toeristische bestemming en dat willen we zo houden.’ Jung heeft echter te kennen gegeven dat ‘aan alles een eind komt, ook aan bestemmingsplannen’.

Reageer op dit artikel