nieuws

kritiek op plan 38.000 m2 kantoren delft-zuid

regios

De gemeenteraad van Delft is akkoord, maar blijkt kritisch op het plan om aan de Schieoevers 38.

00 m2 kantoren te bouwen. Volgens een deel van de oppositie bouwt Delft op de locatie ten westen van station Delft-Zuid voor de leegstand. In de stad staat reeds 16 procent van de kantoren leeg. D66, SP en Leefbaar Delft zien er daarom liever woningen verschijnen. Het gemeentebestuur acht de nieuwe kantoren noodzakelijk, juist om de ideale bereikbaarheid per weg en spoor. Ook wordt met de kantoren de verpaupering van het bedrijventerrein Schieoevers voorkomen. Woningen op de locatie zijn onmogelijk door de aanwezigheid van stank- en geluidoverlast veroorzakende bedrijven, aldus het college.

Reageer op dit artikel