nieuws

kantorenlocatie doetinchem in kaart gebracht

regios

Het gemeentebestuur van Doetinchem heeft de stedenbouwkundige structuur van het stationsgebied Hamburgerbroek vastgesteld.

Daarmee kan daadwerkelijk een begin worden gemaakt met de kantorenlocatie. De komende 10 à 15 jaar wordt deze gefaseerd verder ontwikkeld. In totaal biedt de stedenbouwkundige structuur ruimte voor 25.000-30.000 m2 bvo. Daarmee kan de gemeente voor een reeks van jaren aan de marktvraag voldoen.De gemiddelde jaarlijkse vraag naar kantoorruimte bedraagt in Doetinchem ongeveer 3.000 à 4.000 m2. Over het algemeen is er vooral behoefte aan kleinere kantoorvolumes van 500 à 2.000 m2 bvo. In het stationsgebied wordt nu de eerste kavel uitgegeven ten behoeve van het nieuwe regionale kantoor van de belastingdienst van maximaal 9.000 m2 bvo. Begin 2008 staat het begin van de bouw gepland. De Rijksgebouwendienst gaat een aantal marktpartijen benaderen voor een offerte. De gemeente Doetinchem werkt de stedenbouwkundige structuur verder uit tot een definitief plan. Dit plan wordt eind 2006 in besluitvorming gebracht.In de stedenbouwkundige structuur is ook rekening gehouden met een toekomstige menging van de functies kantoren, commercie en wonen. Commerciële activiteiten worden dan hoofdzakelijk geconcentreerd rond de plinten van het busplein. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een lunchroom, bloemenzaak en tabakszaak. De stedenbouwkundige structuur biedt ook de mogelijkheid om in plaats van kantoren een of meer wooncomplexen toe te voegen.

Reageer op dit artikel