nieuws

‘isv stimuleert veel bouwprojecten’

regios

Dankzij het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zijn in de provincie Zuid-Holland tot dusver in 69 gemeenten 28.

00 woningen gebouwd of verbeterd. De ISV is daarmee de motor van veel woningbouwprojecten, zo stelt het Interprovinciaal Overleg (IO) in een publicatie. Het rapport dat de ISV-inspanningen tussen 2000 en 2004 onderzocht, werd gisteren aan VROM-minister Dekker aangeboden. Het ISV is opgericht om de leefbaarheid in steden en dorpen te vergroten en richt zich voornamelijk op de oude wijken. Het project heeft gezorgd voor nieuwbouw, zorgwoningen en culturele voorzieningen, maar bracht ook nieuwe parkeergelegenheden, groenvoorzieningen en betere vervoersknooppunten. Een aantal projecten is dankzij ISV in een stroomversnelling gekomen, stelt het rapport. ‘Provincies doen meer dan alleen hun wettelijke taken en steken ook geld uit eigen middelen in de projecten van ISV’, aldus het IO. De dertig grootste gemeenten in Nederland ontvingen het ISV-geld direct van de landelijke overheid. De middelgrote en kleine gemeenten kregen hun bijdrages van de provincies. Zo heeft de provincie Zuid-Holland tot nu toe ongeveer 17 miljoen euro uitgetrokken voor zeven stedelijke vernieuwingsprojecten, twee bodemprojecten en 33 geluidsaneringsaanvragen.De tweede ISV-periode loopt van 2005 tot 2010, vanaf 2010 is een derde fase gepland.

Reageer op dit artikel