nieuws

inkomenseisen om wijken leefbaarder te maken

regios

Minister Dekker van Volkshuisvesting heeft Rotterdam toestemming gegeven inkomenseisen te stellen aan woningzoekenden die zich willen vestigen in de wijken Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois en Tarwewijk.

Dat heeft het ministerie bekendgemaakt. De inkomenseis is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om het aantal kansarmen per wijk terug te dringen en te streven naar een gevarieerdere bevolkingssamenstelling. De maatregel is bekend geworden als de Rotterdam Wet, die in januari van kracht werd. In februari wees de gemeente Rotterdam vier wijken aan die ervoor in aanmerking komen. Er was alleen nog toestemming nodig van de minister. Die toestemming is nu verleend. Wethouder Hamit Karakus van Ruimtelijk Ordening en Wonen reageerde donderdag verheugd op het besluit van Dekker. ‘Ja, we zijn er blij mee. We kunnen nu aan de slag om onze doelstelling te bereiken en de desbetreffende wijken er weer bovenop te helpen’, aldus Karakus. De wethouder zei wel dat de duur van de maatregel beperkt zal worden. ‘We willen de inkomenseis een jaar toepassen om de wijk leefbaarder te maken. Vervolgens zullen weer andere wijken worden aangewezen’, zei Karakus. De Rotterdam Wet was een idee van het vorige stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD. Het nieuwe college van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks heeft bij zijn aantreden gezegd het beleid voort te zetten. Aanvankelijk stelde Rotterdam de eis dat mensen die in een bepaalde (achterstands) wijk wilden gaan wonen, 120 procent van het minimuminkomen moesten verdienen. Die eis is komen te vervallen. Nu gaat het er om dat potentiële huurders inkomen uit werk moeten hebben. VUT, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, een AOW-uitkering of studiefinanciering vallen daar ook onder. De minister heeft beoordeeld of Rotterdam deze eisen zou mogen stellen. Het is haar duidelijk dat de wijken en straten kampen met een opeenstapeling van problemen van sociale, economische en fysieke aard, aldus het ministerie.

Reageer op dit artikel