nieuws

industrieterrein moerdijk te klein voor vraag

regios

Het huidige bedrijventerrein Moerdijk biedt de komende twintig jaar voldoende ruimte om tegemoet te komen aan de vraag van chemische bedrijven en de procesindustrie.

Maar voor grote transportbedrijven is er op Moerdijk te weinig ruimte. Moerdijk heeft op dit moment een aanbod van 254 hectare. De totale vraag bedraagt echter 353 hectare. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie, de ministeries van Economische Zaken en VROM en de gemeente Moerdijk.Het onderzoek wijkt af van eerdere onderzoeksresultaten van het Centraal Planbureau naar de ruimtebehoefte voor de verschillende typen bedrijvigheid in West-Brabant. De vraag naar logistieke terreinen blijkt te zijn toegenomen, terwijl die naar grond voor chemische bedrijven en de zwaardere industrie juist minder is geworden.De studie bleek nodig toen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zich begin dit jaar onverwacht voor het plan Port of Brabant van de gemeente Moerdijk uitspraken. Tot dat moment hadden GS gepleit voor de ontwikkeling van het terrein Moerdijkse Hoek in de oksel van de rijkswegen A16 en A17, groot 420 hectare netto.In het plan Port of Brabant stelde de gemeente Moerdijk voor het bestaande industrieterrein Moerdijk optimaal te benutten en daarnaast gebruik te maken van drie aanvullende mogelijkheden. De belangrijkste was dat Shell haar grondreserve van 137 hectare aanbood. Bij Roode Vaart en Lage Zwaluwe zou nog eens 44 en 25 hectare ingericht kunnen worden.Gedeputeerde Staten hopen komende week in overleg met Moerdijk en de twee ministeries tot een gezamenlijke oplossing over de locaties en de fasering te komen. Volgens de provincie zou die moeten bestaan uit een nieuwe variant die aan alle belangen voldoet. Daarnaast moet ook de ruimtelijke kwaliteit van de kern Moerdijk en de regio gewaarborgd blijven en verbeterd worden. Na de zomer zullen GS hun definitieve standpunt voor de invulling van bedrijventerreinen in de gemeente Moerdijk bepalen.

Reageer op dit artikel