nieuws

impuls voor parkmanagement noord-limburg

regios

De gemeenten Venray en Gennep ontvangen ieder een provinciale bijdrage van maximaal 50.

00 euro voor de realisatie van parkmanagement in beide regio’s. In Gennep worden alle bedrijventerreinen in de gemeente meegenomen, daarnaast zullen ook de nabijgelegen gemeenten bij het project worden betrokken. In Venray gaat het om een groeimodel en wordt begonnen met parkmanagement op de bedrijventerreinen Keizersveld en Smakterheide. De gemeente Gennep heeft een notitie Parkmanagement gemeente Gennep opgesteld. Op basis daarvan wordt een business- en activiteitenplan gemaakt. De ondernemers zelf dragen ruim 150.000 euro aan het project bij en de gemeente Gennep ruim 120.000 euro. De subsidies worden ingezet voor het inhuren van een parkmanager bij de Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg (BDO) en voor het uitvoeren van gezamenlijke projecten.De gemeente Venray heeft samen met de provincie Limburg, Liof, de Limburgse Werkgevers Vereniging en het georganiseerd bedrijfsleven het initiatief genomen om te komen tot een structurele parkmanagementorganisatie voor alle bedrijventerreinen binnen de regio Venray te beginnen met Keizersveld en Smakterheide. De basis vormt het businessplan Parkmanagement Venray en omstreken dat maandag 11 december 2006 door alle partijen is ondertekend. De ondernemers zelf dragen 70.000 euro bij, de gemeente Venray 90.000 euro en de Kamer van Koophandel 50.000 euro. Behalve een parkmanager worden onder andere de volgende projecten van de subsidies betaald: ?veiligheid’, ?efficiënt ruimtegebruik en terreinbeheer’ en ?energie- en waterbeheer’.

Reageer op dit artikel