nieuws

hoofdstad zonder woningbouwbudget

regios

Amsterdam heeft te weinig reserve in kas om toekomstige bouwplannen uit te voeren en tegenvallers in de huidige plannen te dekken.

Dat blijkt uit de notitie Ruimte winnen die de gemeente Amsterdam heeft gepresenteerd. In de afgelopen jaren zijn de financiële reserves voor de woning- en kantoorbouw opgedroogd. Op dit moment staat het fonds met 26 miljoen euro in het rood.De bestaande plannen voor woningbouw in Amsterdam lopen geen direct gevaar. Tegenvallers kunnen echter niet meer worden opgevangen. ‘Als alles misgaat, hebben we een groot probleem’, aldus een woordvoerster van Duco Stadig, vertrekkend wethouder Stedelijke Ontwikkeling.De gemeente stelt dat de nieuwe gemeenteraad nieuwe keuzes moet maken in de plannen voor de stedelijke ontwikkeling. Als er niet wordt ingegrepen, zou in de periode tot en met 2010 een tekort kunnen ontstaan van 279 miljoen euro.De slechte financiële situatie is ontstaan door het huidige economische klimaat. De verkoop van grond voor kantoren viel tegen en ook de grondprijzen voor koopwoningen daalden. Daarbij stegen de bouwkosten wel. Daarnaast was in 2004 de rijksbijdrage lager dan voorzien. De gevolgen daarvan waren ingrijpender dan verwacht.De vooruitzichten zijn volgens de gemeente nog minder rooskleurig voor woningbouwplannen die nog moeten worden uitgevoerd. Bij vertraging van deze plannen is er weer een kans op financiële tegenvallers. Ook zou op dit moment te veel kantoorruimte in de bouwplannen zitten.Het ontwikkelingsbureau van de gemeente stelt voor de huidige plannen opnieuw door te rekenen, minder sociale huurwoningen op te nemen in de nieuwbouwplannen en de grondprijs van sociale huurwoningen te verhogen. Ook moet, als wordt vastgehouden aan een gevarieerd bouwprogramma, het Rijk bijspringen omdat de gemeente en de woningcorporaties de kosten niet kunnen dragen. Ten slotte moeten grote bouwprojecten als de Zuidas en IJburg nog eens goed tegen het licht worden gehouden.De Rekenkamer Amsterdam presenteert donderdag op verzoek van de gemeenteraad ook een rapport over de situatie van de financiële reserves voor de stedelijke ontwikkeling.

Reageer op dit artikel