nieuws

Herstructurering Dordtse wijken vergt 700 miljoen euro

regios

In de Dordtse wijken Crabbehof, Wielwijk, Oud Krispijn en Nieuw Krispijn worden in de periode tot 2015 ongeveer 3000 sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor 3000 koopwoningen en duurdere huurwoningen.

De gemeente Dordrecht en de woningcorporaties Interstede, Progrez, Woondrecht en Wijkontwikkelingsmaatschappij Krispijn ondertekenden hierover afgelopen vrijdag de afspraken. Omdat er weinig duurdere huur- en koopwoningen zijn in dit deel van Dordrecht, trekken veel bewoners weg naar andere wijken in de stad. Daardoor krijgen Crabbehof, Wielwijk en Oud- en Nieuw Krispijn een eenzijdige bevolkingssamenstelling en woningaanbod, wat de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijken aantast. De herstructurering moet hierin verandering brengen. Er is veel vraag naar duurdere woningen in de betrokken wijken, zo blijkt uit onderzoek van het gemeentelijk Sociaal Geografisch Bureau. Naast renovatie en nieuwbouw van woningen wil de gemeente ook investeren in voorzieningen voor welzijn, zorg en onderwijs.De investeringen die nodig zijn om de plannen voor de vier wijken te realiseren, komen uit in totaal op bijna 700 miljoen euro. De gemeente draagt ongeveer 90 miljoen euro bij. Bijna 600 miljoen euro aan investeringen komt voor rekening van de woningcorporaties. Deze investeringen gaan de draagkracht van de corporaties echter te boven. Om het gat te dichten, is het ministerie van VROM gevraagd het ontbrekende geld te regelen, via ‘matching’ van de financiële middelen van woningcorporaties elders met meer financiële draagkracht.     

Reageer op dit artikel