nieuws

herontwikkeling wijk sneek vanaf 2007

regios

In Sneek wordt in 2007 begonnen met de sloop en nieuwbouw van 282 woningen.

Het gemeentebestuur is akkoord met de herontwikkeling, de gemeenteraad moet zijn goedkeuring nog geven. Dit wijkplan Noorderhoek I is opgesteld door KAW Adviseurs en Architecten, in samenwerking met woningstichting De Wieren, huurdersvereniging Houkewier, wijkplatform Noorderhoek en de gemeente Sneek. Het stedenbouwkundig plan borduurt voort op het tuinstadkarakter van de wijk met laanachtige straten en plantsoenen. De ontwikkeling neemt zes tot zeven jaar in beslag.

Reageer op dit artikel