nieuws

Herontwikkeling KPN-terrein Maastricht

regios

Gisteren is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Maastricht en Van der Looy Projektmanagement namens Ontwikkelingsmaatschappij Maartenspoort over de herontwikkeling van het voormalige KPN complex.

De meest recente plannen gaan uit van totale sloop het huidige complex. Gepland zijn zo’n 200 appartementen, 12.500 m2 kantoor, 3.000 tot maximaal 5.000 m2 voor commerciële en dienstverlenende functies alsook ongeveer 500 ondergrondse parkeerplaatsen. De totale stichtingskosten worden geraamd op 70 miljoen euro.

De planning voorziet in een realisering van het nieuwe complex voordat in 2009/2010 met de tunnelwerkzaamheden wordt begonnen. Dat biedt perspectief voor de bewoners van de te slopen A2 appartementen. In de eerste helft van 2007 zal het overleg met de A2 flatbewoners moeten uitwijzen hoe groot de belangstelling is om tijdig naar het nieuwe complex te kunnen verhuizen.

Tijdens de informatieavond heeft de buurt kritische kanttekeningen geplaatst bij de verkeersconsequenties van het bouwplan. Daarom wordt binnenkort in overleg met de buurt een verkeersonderzoek gestart door een extern bureau (Goudappel Coffeng) om die feitelijk in beeld te brengen.

Reageer op dit artikel