nieuws

haagse corporaties bouwen 6.300 woningen

regios

De Haagse woningcorporaties gaan de komende drie jaar 6.

00 woningen (elk 2.100) bouwen. Daarvan zal 45 procent in de sociale sector worden gebouwd. Deze afspraak hebben Staedion, HaagWonen en Vestia vastgelegd met de gemeente Den Haag. Als het de corporaties lukt om de woningen te realiseren, worden ze beloond. Falen ze, dan krijgen ze ‘straf’.Den Haag wilde deze harde afspraak, omdat de gemeente het ministerie van VROM zelf heeft beloofd om tot 2010 in totaal 16.200 woningen te bouwen. Volgens wethouder Norder (PvdA, bouwen en wonen) is het nodig om die woningen te bouwen, omdat er steeds minder mensen in één huis wonen. Daarnaast groeit de Haagse bevolking. Er komen ook nog ongeveer 6000 woningen in de Vinex-wijken en projectontwikkelaars, zoals Vesteda (het vroegere ABP), gaan ook nog – duurdere – woningen bouwen.Halen de corporaties de afgesproken aantallen, dan mag het percentage sociale woningbouw omlaag tot 30 procent. De corporaties krijgen van de gemeente ook een vergoeding voor het bouwen van parkeergarages. Verder worden de corporaties beloond, als ze snel beginnen met bouwen, zodat braakliggende terreintjes tot de verleden tijd gaan horen. Voorts is afgesproken per corporatie per jaar één complex met groepswoningen voor ouderen te bouwen. Nu wordt in totaal per jaar nog één zo’n complex gebouwd. Bovendien komen er ‘vele honderden’ studentenwoningen, zoals in de talud aan de achterkant van station Hollands Spoor. Als de corporaties de afspraken niet nakomen, vervalt bijvoorbeeld de subsidie op de garages. En uiteindelijk kan de gemeente beslissen in de toekomst niet meer met een corporatie in zee te gaan.

Reageer op dit artikel