nieuws

grond- en huurbeleid utrecht moet professioneler

regios

Een verdere professionalisering van de werkwijze van het Ontwikkelingbedrijf Gemeente Utrecht (OGU) is noodzakelijk.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het verkennende raadsonderzoek naar het grond- en huurbeleid van het OGU. Gisteren ontving de raad het eindrapport van dit onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek was de indruk die bij de raad bestond dat het grond- en huurbeleid van het OGU niet goed was geregeld.Eind 2005 besloten de toenmalige fractievoorzitters in het presidium van de raad tot een onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys Nederland in Rotterdam. De raad wilde door het onderzoek een beter inzicht krijgen in geldstromen en afdrachten, een doelmatiger grond- en huurbeleid mogelijk maken door best practices te identificeren en bekijken of de gemeente meer zou kunnen profiteren van de stijgende vastgoedmarkt. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat een verdere professionalisering van het OGU noodzakelijk is en dat de dienst planmatiger zou moeten gaan werken. Afwijkingen tussen begroting en resultaat kunnen zo worden verkleind. De financiële afdrachten die het OGU doet aan de algemene middelen moeten gebeuren op basis van feitelijke resultaten en niet op basis van ramingen. Uit het rapport blijkt overigens dat de kwaliteit van het grond- en huurbeleid van de gemeente Utrecht niet afwijkt van andere gemeenten.Het rapport stelt ook dat tegenvallende grondexploitaties niet worden veroorzaakt door het OGU, maar meer het resultaat zijn van programmatische veranderingen. Wel zijn goede langetermijnprognoses en risicoanalyses noodzakelijk en zou het OGU, nog meer dan al wordt gedaan, de markt kunnen volgen. Ook zou het OGU op een slimmere manier kunnen werken aan strategische verwervingen, waardoor met minder geld meer kan worden gedaan. Het onderzoek wordt samen met de nieuwe Nota Grondbeleid en het Rekenkameronderzoek naar de Grondexploitatie Leidsche Rijn van juni 2006 behandeld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling op 17 oktober en in de gemeenteraadsvergadering van 2 november.

Reageer op dit artikel