nieuws

groen licht voor uitbreiding hessenpoort 2

regios

Het bestemmingsplan voor Hessenpoort 2 in Zwolle is in zijn geheel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel.

De uitbreiding van het bovenregionale bedrijventerrein is 140 hectare groot. Omwonenden hadden bezwaren ingediend, omdat ze overlast ondervinden van sluipverkeer dat over de Hermelenweg (parallel aan de A28) van en naar Lichtmis rijdt. Aan een oplossing van dit probleem wordt gewerkt. Zonodig zullen getroffen maatregelen in overleg met de omwonenden worden aangescherpt. Voor GS is dat reden de bedenkingen ongegrond te verklaren.

Reageer op dit artikel