nieuws

groen licht voor bedrijventerrein de skou

regios

Attema Vastgoed en Exploitatie kan beginnen met de aanleg van het watersportgebonden bedrijventerrein De Skou in Heeg.

De gemeente Wymbritseradiel heeft een exploitatieovereenkomst gesloten met de bedrijven die zich op het 30 hectare grote terrein willen vestigen. Inmiddels is 20 hectare grond van het terrein uitgegeven. De Skou is ontwikkeld door Attema samen met een groep Hegemer watersportbedrijven. De sector, met bedrijven zowel in de recreatieve als de productieve sfeer, zal er aan driehonderd mensen werk bieden. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en bij de provincie Friesland aangemeld als onderdeel van het Friese merenproject. Bij de ontwikkeling van het terrein is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing ervan. Zo wordt aan de oostzijde een forse groenzone aangelegd als overgang naar het open landschap. Naar verwachting is over drie maanden de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen gerealiseerd. De grondprijs, met ontsluiting aan het water, bedraagt 55 euro per vierkante meter.

Reageer op dit artikel