nieuws

gemeente en multi vastgoed samen verder in stadskwartier

regios

(01-06-06) De gemeente Zwolle heeft met ontwikkelaar Multi Vastgoed een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een deelgebied binnen de Kamperpoort, te weten het Stadskwartier (Willemspoort / Vogeltjesbuurt).

In dit gebied staan nu huurwoningen van woningcorporatie deltaWonen. Tevens is er een (kleine) parkeerplaats voor betaald parkeren. Het is de bedoeling dat Multi Vastgoed hier een nieuw multifunctioneel project ontwikkelt en realiseert dat bestaat uit commerciële voorzieningen zoals een supermarkt, winkels, een bioscoop en appartementen in verschillende prijsklassen, gecombineerd met een grootschalige parkeeraccommodatie. Daarnaast komen er in het Stadskwartier grondgebonden woningen terug voor de te slopen woningen in de huidige Vogeltjesbuurt. Deze woningen zullen overigens niet door Multi Vastgoed maar door deltaWonen worden ontwikkeld. In de intentieovereenkomst spreken gemeente en Multi Vastgoed af hoe zij de komende tijd samen verder zullen werken. Het betreft onder meer het nader onderzoeken van de haalbaarheid van de plannen op stedenbouwkundig, markttechnisch en financieel gebied. Daarnaast inventariseert Multi Vastgoed de perspectieven, kansen en bedreigingen voor de plannen in de markt. Deze en andere onderzoeken resulteren uiteindelijk in een door de gemeente op te stellen zogenoemd Locatie Specifiek Programma van Eisen voor Stadskwartier. Naar verwachting zal dit eind 2006 ter besluitvorming aan de raad kunnen worden voorgelegd.De gemeente verplicht zich in de intentieovereenkomst tot het zo snel als mogelijk invullen van een aantal belangrijke randvoorwaarden, zoals het bepalen van het minimum aantal in de parkeergarage te realiseren parkeerplaatsen, de noodzakelijke maatregelen op en rondom de Katerdijk en de Pannekoekendijk en de verbinding met de binnenstad.

Reageer op dit artikel