nieuws

Geldermalsen positief over leisurecomplex NL.C

regios

De gemeenteraad van Geldermalsen is positief over de plannen van projectontwikkelaar MAB voor het leisurecomplex NL.

in haar gemeente. Besloten is om de uitkomsten van de onlangs uitgevoerde onafhankelijke effectenstudies in te brengen in het besluitvormingstraject voor de regionale structuurvisie. De plannen voor NL.C worden eind augustus besproken door de regio. Bij een positief besluit van de regio zal het NL.C worden voorgelegd aan de provincie voor opname in het provinciale streekplan.Uit de effectenstudies blijkt dat NL.C géén negatieve effecten zal hebben op de economische structuren in de regio. Bureau Goudappel Coffeng concludeert dat de komst van het NL.C geen negatieve effecten zal hebben op de detailhandelstructuur; onderzoeker KPMG verwacht daarnaast een grote directe toename van werkgelegenheid en bureau Nieuwe Gracht concludeert dat NL.C vooral als opmaat voor kwaliteit in het landelijke gebied zal gelden. Het in november 2003 door MAB en LIAG architecten gepresenteerde ontwerp past binnen deze visie. Het NL.C krijgt een oppervlakte van 150.000 tot 200.0000 m2 en vergt een investering van ongeveer 400 miljoen euro. Het project moet over ongeveer vijf jaar gerealiseerd zijn.

Reageer op dit artikel