nieuws

Geldermalsen gepikeerd over provinciale scepsis leisure-complex

regios

Geldermalsen en de regio Rivierenland zijn gepikeerd over de opstelling van Gedeputeerde Staten van Gelderland met betrekking tot de plannen voor het leisure-complex ‘NL.

, try and buy’. MAB wil dit complex in de gemeente Geldermalsen realiseren. De provincie stelt in een onlangs openbaar gemaakte hoofdlijnennotitie dat het ‘KAN-gebied’ – waarbij KAN staat voor Knooppunt Arnhem Nijmegen – geschikter is voor een dergelijk leisure-complex dan Geldermalsen. Een woordvoerder van de gemeente Geldermalsen: ‘De gemeente Geldermalsen en de regio Rivierenland hebben hier vinnig op gereageerd. De provincie vroeg de regio’s ongeveer een jaar geleden om structuurvisies te ontwikkelen die als basis moeten gaan dienen voor streekplannen. Daar zijn wij nu bijna mee klaar en nu komt de provincie met een hoofdlijnennotitie waarin staat wat wel en niet mag. In deze notitie spreekt de provincie dus ook zijn voorkeur uit voor vestiging van een leisure-complex in het KAN-gebied in plaats van in Geldermalsen. Wij vinden dat de provincie dat beter van tevoren had kunnen zeggen. Het is een beetje alsof je eerst een spel gaat spelen en pas later de spelregels krijgt uitgelegd. Overigens is er nog niets besloten en de provincie heeft ook al aangegeven dat de mening van de regio in deze zwaar telt. Voor ons is het wel helder dat binnen Gedeputeerde Staten scepsis bestaat tegenover onze plannen.’ Momenteel laat de gemeente onderzoeken welke effecten de komst van het complex heeft op het landschap, de infrastructuur, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. De woordvoerder van Geldermalsen: ‘Over ongeveer een maand komen de resultaten van deze onderzoeken bij ons binnen. Vanaf dat moment gaan wij serieus over het plan praten. Wij gaan voorlopig dus gewoon door. Een door Geldermalsen opgesteld bestemmingsplan moet natuurlijk door de provincie worden goedgekeurd, terwijl voor een project van deze omvang ook de medewerking van het Rijk nodig is. Maar Geldermalsen en de regio Rivierenland staan pal achter de plannen en als GS die wil tegenhouden, zullen ze van goede huize moeten komen.’ Bij MAB bleek niemand bereikbaar voor het geven van commentaar. Het NL.C krijgt een oppervlakte van 150.000 tot 200.000 m2. Het Britse Bluewater (200.000 m2) en het Duitse CentrO (120.000 m2) staan MAB hierbij voor ogen als projecten met een vergelijkbaar concept en programma. Met NL.C is een investering gemoeid van ongeveer 400 miljoen euro. Het project moet over ongeveer vijf jaar gerealiseerd zijn. NL.C is gedacht langs de Rijksweg A15, nabij de kruising van de nieuwe Betuwelijn met de spoorlijn Den Bosch/Utrecht. Met Bluewater en CentrO als voorbeeld, verwacht MAB gemiddeld 35.000 bezoekers per dag. Op jaarbasis zullen die naar verwachting een omzet genereren van 800 miljoen euro.

Reageer op dit artikel