nieuws

Gelderland versnelt bouw duizenden woningen

regios

De provincie Gelderland heeft in samenwerking met VROM en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) de stagnatie in de woningbouw voor een deel opgelost.

‘We hebben met elkaar kans gezien om de bouw van zo’n 3000 woningen te versnellen en dit in maar zes maanden tijd. Dit geeft hoop voor de toekomst’, zegt Gedeputeerde Theo Peters tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.Voorafgaand aan de bouw van een nieuwe woning moet vaak een lang traject worden doorlopen met onderzoeken naar onder andere archeologie, milieu en de waterhuishouding in een gebied. Uiteindelijk leidt dit tot een bestemmingsplan dat door Gedeputeerde Staten moet worden goedgekeurd. Door betere begeleiding van gemeenten in dit traject kunnen knelpunten in een vroeg stadium worden opgelost. Ook kunnen verschillende stappen in het proces gelijktijdig worden doorlopen. Dit kan veel vertragingen van woningbouwprojecten tegengaan.Met het nieuwe streekplan zullen ook alle locaties die de komende jaren in aanmerking komen voor woningbouw in beeld zijn gebracht. Daarmee is de juiste plaats bekend en het zoeken hiernaar hoeft niet meer tot vertraging te leiden. De provincie heeft berekend dat Gelderland een bestemmingsplancapaciteit heeft van bijna 29.000 woningen. Voor ruim de helft van deze plannen is zelfs al een bouwvergunning afgegeven, maar op veel plaatsen wordt er niet gebouwd. Peters: ‘Hier liggen kansen die we met elkaar moeten benutten.’

Reageer op dit artikel