nieuws

fusies van woningcorporaties

regios

De woningcorporaties ZVH in Zaanstad en de Amsterdamse Corporatie Het Oosten hebben het voornemen om medio 2006 te gaan fuseren.

De minister van VROM moet deze fusie goedkeuren. In 2007 wil de nieuwe organisatie fuseren met de Amsterdamse corporatie De Key. Het college van B&W van Zaanstad vindt deze fusie niet noodzakelijk, maar heeft er ook geen bezwaar tegen. Wel wil de gemeente met ZVH afspraken maken over de investeringen van ZVH in de leefbaarheid en de Zaanse Volkshuisvesting en over het behoud van lokale binding in de toekomst.Ook de woningbouwverenigingen Parteon en Goed Wonen Assendelft zijn van plan om per 1 januari 2007 te fuseren. Ook deze fusie moet nog door de minister van VROM worden goedgekeurd. Het college van B&W van Zaandam heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze fusie. De lokale binding wordt voldoende gewaarborgd door de rayongerichte werkwijze én het feit dat de vestiging in Assendelft blijft bestaan. Daarnaast zal door de fusie de professionaliteit, doelmatigheid en dienstverlening van Goed Wonen Assendelft aan kwaliteit winnen.

Reageer op dit artikel