nieuws

Fusieonderzoek drie Limburgse corporaties

regios

Hestia groep, Wonen Limburg en Woonpunt hebben besloten begin 2007 te gaan werken aan een intentieverklaring om te komen tot een fusie.

Dat voornemen hebben de drie raden van commissarissen goedgekeurd. Begin 2008 moet duidelijk zijn of er inderdaad een fusie komt. De fusiewens wordt onder meer ingegeven door de verwachte en ingezette krimp van de Limburgse bevolking. Er komt meer ruimte, maar daar moet met beleid mee worden omgegaan om leegstand en verval te voorkomen en er juist meer kwaliteit voor terug te brengen.

Ook het groeiende aantal ouderen in Limburg en de toenemende kwetsbaarheid van bepaalde wijken in de grotere Limburgse steden zijn ontwikkelingen waarvoor samenwerking nodig is, zo menen de corporaties. Door het bundelen van de financiële middelen, woningbezit en kennis en expertise kunnen ze grotere projecten aanpakken en meer investeren in de leefbaarheid van de aandachtswijken.

Reageer op dit artikel