nieuws

Forse financiële impuls voor bedrijventerreinen Weert en Sittard

regios

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben aan de gemeente Weert een subsidie verleend van 1 miljoen euro voor het project Kanaalzone en aan de gemeente Sittard-Geleen een subsidie van 650.

00 euro voor het project Sluisweg. Deze subsidies zijn een provinciale co-financiering voor het Interregproject Grensverleggend Parkmanagement in het Benelux Middengebied. Het project Grensverleggend Parkmanagement heeft als doel meer duurzame kwaliteit realiseren op bedrijventerreinen op een euregionale schaal. De provincie Limburg beschouwt de projecten Sluisweg en Kanaalzone als majeure projecten, gezien hun strategische ligging. Op beide terreinen worden zowel fysieke maatregelen getroffen als maatregelen op het gebied van parkmanagement. De bedrijventerreinen moeten op een duurzame wijze worden gerevitaliseerd. Dit moet leiden tot ruimtewinst, verbetering van de bereikbaarheid en winst op het gebied van milieu, kwaliteit en beheer.Naast de financiële bijdrage van de provincie Limburg worden beide projecten gefinancierd met Europese middelen (Interreg), financiering van het ministerie van Economische Zaken en eigen bijdragen van de gemeenten.     

Reageer op dit artikel