nieuws

Fors hogere huur na verhuizing in hoofdstad

regios

De huren van woningen in Amsterdam blijven flink stijgen.

Bewoners die een nieuw huis betrekken, betalen soms wel 41 procent meer dan de vorige huurder. Door wijzigingen in woningwaarderingen steeg de gemiddelde maximale huurprijs van een woning van 274 euro begin 2002 naar 385 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Amsterdamse huurteams over 2003-2004.De gevolgen van de nieuwe huurprijsregels worden bij elke verhuizing beter zichtbaar, concluderen de huurteams, die sinds 1997 op initiatief van wijkcentra de verhouding onderzoeken tussen de huurprijs en de kwaliteit van particuliere huurwoningen in het bijzonder. De schrikbarende stijging van huurprijzen belemmert volgens het jaarverslag de toch al trage doorstroming in de hoofdstad. Niet alleen de rijksoverheid maakt zich schuldig aan steeds hogere huren, ook het aangepaste beleid van woningcorporaties is een boosdoener. Voorheen vroegen veel corporaties bij nieuwe verhuur 70 procent van het maximum. Nu innen ze in de populaire buurten de maximale prijzen.De huurteams zijn het dan ook niet eens met de plannen van minister Dekker van VROM om de huren volgend jaar verder vrij te geven. Niet alleen de nieuwe, maar ook de zittende huurders, zullen dat in hun huur merken, menen zij.Volgens de gemeente Amsterdam doen de woningcorporaties en particuliere verhuurders niets verkeerd, omdat de nieuwe regels de hogere huren nu eenmaal toelaten. ‘Dat laat het rijksbeleid nu eenmaal toe’, aldus een woordvoerder. Met de corporaties heeft de gemeente wel tegenafspraken gemaakt als ze de maximale huurprijs vragen, bijvoorbeeld dat ze voldoende goedkope huurwoningen op voorraad hebben. Volgens een woordvoerder liggen de huren die corporaties vragen vaak wel iets lager dan het maximum. Het grootste probleem ligt bij de particuliere verhuurders, omdat het voor de gemeente lastiger is met hen afspraken te maken.De conclusies van de huurteams zijn gebaseerd op 25.000 woningen die zij de afgelopen jaren bezochten. Zij gingen daarbij uit zichzelf langs bij huizen, maar kwamen ook kijken als mensen een beroep op hen deden.     

Reageer op dit artikel