nieuws

Fiscale voordelen bij investeringen in oude wijken

regios

Bedrijven die willen investeren in Rotterdamse probleemwijken krijgen fiscale voordelen.

Het kabinet honoreert de wens van Rotterdam om enkele oude wijken aan te wijzen als ‘economische kansenzones’. Het Rijk draagt 24 miljoen euro bij voor vier jaar, om de investeringen te stimuleren. Rotterdam zelf investeert eveneens 6 miljoen euro per jaar. Totaal gaat er in vier jaar dus bijna 50 miljoen euro naar de kansenzones. Ook wordt mogelijk een fonds opgericht, waardoor belastingopbrengsten uit de oude wijken direct weer worden geïnvesteerd in verbetering van deze wijken. Dat blijkt woensdag uit de kabinetsreactie op de Rotterdamse voorstellen om de problemen in de wijken te bestrijden. Het kabinet komt Rotterdam ook op andere terreinen tegemoet. De stad mag gebieden aanwijzen waar de toelating van kansarmen wordt ‘gereguleerd’. Met andere woorden: Rotterdam mag een inkomenseis (120 procent van het minimumloon) stellen aan mensen die er willen wonen. Deze selectie is bedoeld om de grote instroom van arme, laagopgeleide mensen te remmen. De gemeenteraad van Rotterdam was er eerder op tegen om de inkomenseis voor de gehele stad te laten gelden. Om de rijkere mensen aan de oude wijken te binden mag Rotterdam ‘positieve ballotage’ toepassen. De kansrijke krijgt bij toewijzing van woningen voorrang. Niet alleen in de sociale sector, maar ook in de particuliere sector. De Rotterdamse wensen op het gebied van inburgering en gezinshereniging waren al in wetsvoorstellen verwerkt die voor heel Nederland gaan gelden. Voortaan krijgt alleen een behoorlijk geïntegreerde nieuwkomer een verblijfsvergunning. De stad krijgt ook meer mogelijkheden om malafide huiseigenaren aan te pakken. Tot nu toe kon de gemeente een illegale kamerverhuurder pas aanschrijven bij verstoring van de openbare orde en drugsoverlast. Voortaan mag Rotterdam het beheer van de eigenaren overnemen. De gemeente ziet dan toe op het gebruik van het pand, de eigenaar vangt alleen een deel van de huuropbrengst.

Reageer op dit artikel