nieuws

einde aan daling aantal rotterdammers

regios

De daling van het aantal inwoners van Rotterdam die in 2004 begon, lijkt in het derde kwartaal van dit jaar tot staan te zijn gekomen.

Volgens het gemeentelijke Centrum voor onderzoek en statistiek is de afname van de bevolking tot stilstand gekomen en is het aantal Rotterdammers zelfs iets gegroeid. Dat blijkt uit cijfers uit de jongste bevolkingsmonitor van het COS. Op 1 januari 2004 waren er 600.000 Rotterdammers, twee jaar later waren dat er nog maar 588.718. Op 1 september telde de stad 583.500 inwoners en op 1 oktober waren er duizend inwoners bij gekomen. Volgens onderzoeker Marco Bik van het COS is september een goede maand voor Rotterdam. ‘Het is het begin van het nieuwe studiejaar en dan schrijven veel nieuwkomers zich in.’ Bik verwacht dat het aantal Rotterdammers op 1 januari 2007 op 584.000 uitkomt. ‘Het aantal neemt nog iets af het komende kwartaal, maar minder hard dan in voorgaande periodes.’ De afname van de bevolking komt vooral door het grote aantal administratieve opschoningen in de gemeentelijke basisadministratie. Verder verhuizen nogal wat Rotterdammers naar buurgemeenten. Daarbij gaat het vooral om autochtonen en westerse allochtonen. Het aantal niet-westerse allochtonen nam toe.

Reageer op dit artikel