nieuws

duo-project luidt fusie friese corporaties in

regios

Woningstichting Almenum en Corporatieholding Friesland gaan het woonzorgcentrum Almenum in Harlingen herontwikkelen en uitbreiden.

Het project luidt ook de aanstaande fusie in van de partijen. Het plan omvat de nieuwbouw van 84 appartementen, de sloop van 23 aanleunwoningen en een algehele verbetering van het bestaande complex. Het project wordt na overleg met de gemeente, de bewoners en de omwonenden verder uitgewerkt. Partijen verwachten dat in 2008 de eerste paal voor nieuwbouw kan worden geslagen. Om het plan te kunnen uitvoeren heeft Almenum samenwerking gezocht met Corporatieholding Friesland. Deze corporatie beschikt over de deskundigheid en de investeringsmogelijkheden om de plannen voor het wooncomplex Almenum te realiseren. Het huidige wooncomplex, gelegen aan het van Harinxmakanaal, bestaat uit 162 wooneenheden. Van de 200 bewoners hebben tachtig een zorgindicatie.Almenum en Corporatieholding Friesland hebben geconcludeerd dat een fusie van beide stichtingen de beste garanties biedt voor de realisatie van het plan. Binnenkort tekenen beide partijen hiertoe een overeenkomst De woningstichting Almenum houdt na de fusie op te bestaan. Het totale wooncomplex komt dan in eigendom en beheer van Corporatieholding Friesland, nu reeds eigenaar van 22.000 verhuurobjecten (waarvan 20.000 woningen) in Friesland.

Reageer op dit artikel