nieuws

drie partijen kopen stadion cambuur

regios

Gemeente Leeuwarden, woningcorporatie Accolade en Cambuur/groep Riedstra cs hebben een beginselakkoord bereikt over de overname van het Cambuur-stadion.

Door deze overeenkomst komt er geld beschikbaar, waarmee de schuldenlast van Cambuur Leeuwarden voor een belangrijk deel kan worden gesaneerd. Cambuur verwacht nog geruime tijd nodig te hebben om met de crediteuren tot een akkoord te komen. Dit is een essentiële voorwaarde voor de definitieve redding van de club.Door de ontstane commotie over het collegebesluit van 21 maart nam het gemeentebestuur woensdag het initiatief om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Bij het bereikte akkoord blijft de zogenaamde ‘voorovereenkomst’ tussen de gemeente Leeuwarden, Cambuur en Accolade in stand. Daarmee blijven zowel de ontwikkeling van het totale Cambuur-gebied als het voortbestaan van de voetbalclub centraal blijven staan. Als uitvloeisel van deze voorovereenkomst zal Accolade op termijn het stadion aankopen voor een bedrag van 9,75 miljoen euro. Dat is ook het bedrag dat Cambuur nodig heeft om zijn schulden te kunnen voldoen. Daarbij gaan de partijen er vanuit dat de huidige crediteuren genoegen zullen nemen met een aanzienlijk lagere uitbetaling.Uit rapporten van Uno Bedrijfsadviseurs blijkt dat de huur die Cambuur nu betaalt voor het stadion aan de hoge kant is. Voor een meer gezonde exploitatie zou de toekomstige huur – op jaarbasis 380.000 euro – moeten worden teruggebracht tot 200.000 euro. Tijdens het overleg heeft Accolade aangegeven er vanuit te gaan dat het gemis aan inkomsten wordt gecompenseerd. Accolade veronderstelt onder andere dat zij het aantal zitplaatsen in het stadion kan terugdringen – conform het zogenaamde Unorapport – zodat er een betere benutting van de huidige indeling van het stadion met toevoeging van commerciële functies binnen de bestaande omvang mogelijk wordt.Tot slot hebben de drie partijen overeenstemming bereikt over de verkoop van het stadion door de gemeente aan een nieuw op te richten vastgoed BV (met een ‘parkeerstatus’) voor een bedrag van 500.000 euro. Hiervoor is inmiddels een bankgarantie verstrekt.

Reageer op dit artikel