nieuws

Drechtsteden willen realisatie Maasterras

regios

De colleges van B en W van Dordrecht en Zwijndrecht en het Drechtstedenbestuur hebben ingestemd met het realisatieprogramma Maasterras.

Zij hebben opdracht gegeven de uitvoering van het Maasterras verder voor te bereiden. Het Maasterras wordt de komende 15 tot 20 jaar het zakelijk hart van de Drechtsteden. In totaal wordt een bedrag van 1,2 miljard euro geïnvesteerd in het Maasterras in een periode van 15 tot 20 jaar. Dit wordt gefinancierd door de Drechtsteden, de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht, de provincie Zuid-Holland, de ministeries van EZ en VROM maar bovenal commerciële partijen zoals projectontwikkelaars.

Binnen het project is plaats voor een mix van functies waarvan kantoren en binnenstedelijk wonen de belangrijkste zijn. Ook zijn er (grootschaliger) winkelfuncties en lichte bedrijfsfuncties voorzien. Het project Maasterras geeft invulling aan de Drechtstedelijke ambitie om bijzondere en aantrekkelijke woon- werkmilieus te maken en ruimte te bieden voor werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening.

Het Maasterras heeft door de ligging aan het spoor, de A16 en het water een optimale bereikbaarheid en zal uitstraling bieden aan de entree van Dordrecht en Zwijndrecht. In de eerste helft van 2007 wordt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen gewerkt.

Reageer op dit artikel