nieuws

Dorpsgezicht Warmond beschermd

regios

Op 15 december 2006 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van VROM de dorpskern van Warmond aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Deze aanwijzing heeft gevolgen voor de bouwactiviteiten in dit gebied. De gemeente Teylingen moet nu voor dit gebied een beschermend bestemmingsplan vaststellen. Het plan is in voorbereiding en zal naar verwachting eind 2007 klaar zijn. Dit heeft gevolgen voor alle bouwvergunningsplichtige bouwactiviteiten, maar ook voor alle bouwvergunningvrije bouwactiviteiten die binnen het beschermd dorpsgezicht Warmond vallen (en dat is een groot gedeelte van de bebouwde kom van Warmond).

Reageer op dit artikel