nieuws

dordrecht verruimt leenregeling paalrot

regios

Het gemeentebestuur van Dordrecht wil de leningsregeling voor huiseigenaren die schade ondervinden door paalrot, uitbreiden.

In sommige gevallen zou de leningstermijn kunnen worden verlengd tot 1 juli 2011. Tot nu toe gold de regeling tot 1 januari 2007. Veel vooroorlogse huizen in Dordrecht kampen al jaren met paalrot. De deels houten funderingen rotten langzaam weg door een te laag grondwaterpeil. Het doel van de verlenging van de leningsmogelijkheid is om het funderingsherstel van meer woningen in Oud- en Nieuw Krispijn, Reeland en de negentiende eeuwse schil mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel