nieuws

Domeinen verkoopt 622 hectare erfpachtgronden

regios

Domeinen verkoopt op 15 oktober 2004 bij openbare inschrijving de blote eigendom van ongeveer 622 hectare altijddurende erfpachtgrond.

Domeinen verkoopt veertien landbouwbedrijven in oostelijk Flevoland verdeeld over vijf kavels.Eind 2002 besloot het kabinet de door de Tweede Kamer aangenomen motie Zalm cs uit te voeren. Die motie behelst een extra impuls voor het veiligheidsbeleid in Nederland. De daarmee gepaard gaande kosten moeten worden gedekt uit de verkoop van een deel van de agrarische Domeingronden. Voor de uitvoering werd gekozen voor het tijdelijk opheffen van de verkoopstop op niet-strategische altijddurende erfpachtgronden. Zittende erfpachters werden eenmalig in de gelegenheid gesteld de grond te kopen. In de gevallen waarbij de erfpachter heeft afgezien van aankoop, is nu verkoop aan derden aan de orde. De erfpachtovereenkomsten blijven bestaan, alleen met een andere erfverpachter. Meer informatie over de verkoop is te vinden op: www.minfin.nl/domeinen.     

Reageer op dit artikel