nieuws

Dekker maakt woningbouwafspraken met Noord-Holland

regios

Minister Dekker (VROM) heeft woningbouwafspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland en de stedelijke regio’s Haarlem, Alkmaar en Hilversum.

De provincie gaat de komende vijf jaar (2005-2010) 26.000 woningen bouwen, waarvan een deel is bedoeld voor het terugbrengen van het woningtekort in en rond Amsterdam. Hiervoor ontvangt Noord-Holland van het ministerie van VROM een bijdrage van 36,3 miljoen euro. Naast afspraken over de woningbouwproductie is er ook subsidie beschikbaar gesteld voor bodemsanering, infrastructuur en groen. De provincie Noord-Holland is de tweede provincie die woningbouwafspraken met de minister ondertekent. Het gaat in Noord-Holland om de stedelijke regio’s Haarlem, Alkmaar en Hilversum. De komende weken worden ook met andere regio’s afspraken ondertekend.De provincie Noord-Holland ontvangt van het ministerie van VROM een prestatiegerichte bijdrage van 36,3 miljoen euro. Jaarlijks ontvangt de provincie voor het aantal woningen dat ze dat jaar wil gaan bouwen een voorschot van 65 procent. Pas bij het gereedkomen van de afgesproken jaarlijkse woningaantallen volgt de rest van het budget. Als er niet voldoende woningen worden bijgebouwd, dan kan dit gevolgen hebben voor de VROM-bijdrage in de jaren daarna. De komende vijf jaar worden in Noord-Holland 5200 woningen per jaar gebouwd. Met de provincie Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over een aanvullende woningbouwproductie van 6084 woningen. Deze extra bouwinspanningen (zijn al verwerkt in het totaal van 26.000 woningen), zijn bedoeld om het woningtekort in het ROA-gebied (Amsterdam en omstreken) terug te brengen. Hiervoor is ook een financiële bijdrage beschikbaar (8,5 miljoen euro van de 36,3 miljoen euro). Om het woningtekort terug te brengen tot 1,5 procent in 2010 moeten in Nederland de komende jaren circa 445.000 woningen worden gebouwd.     

Reageer op dit artikel