nieuws

Dekker maakt woningbouwafspraken met Brabant

regios

Minister Dekker (VROM) heeft gisteren woningbouwafspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant en de stedelijke regio’s Breda, Tilburg en Den Bosch.

De provincie gaat de komende vijf jaar (2005-2009) 29.630 woningen bouwen. Hiervoor ontvangt Noord-Brabant van het ministerie van VROM een bijdrage van 27,5 miljoen euro. Jaarlijks ontvangt de provincie voor het aantal woningen dat ze dat jaar wil gaan bouwen een voorschot van 65 procent. Pas bij het gereedkomen van de afgesproken jaarlijkse woningaantallen volgt de rest van het budget. De woningproductie zal in de loop van de vijf jaar toenemen van 4000 woningen per jaar naar ruim 7000 woningen per jaar. De provincie kan extra geld krijgen als meer dan 12 procent van de woningen is gebouwd door particuliere opdrachtgevers, anders dan bouwers voor de markt. De premie bedraagt in dat geval 1600 euro per woning. Naast een budget voor woningbouwproductie heeft het Rijk nog een aantal andere budgetten beschikbaar gesteld aan de provincie Noord-Brabant. Voor het saneren van bodemverontreiniging is er 11,4 miljoen euro. Voor groenprojecten stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 2,8 miljoen euro aan de provincie beschikbaar. Om het woningtekort terug te brengen tot 1,5 procent in 2010 moeten in Nederland de komende jaren ongeveer 445.000 woningen worden gebouwd. Om dit aantal te bereiken maakt minister Dekker afspraken met twintig stedelijke regio’s. De provincie Noord-Brabant is de eerste provincie die woningbouwafspraken met de minister ondertekent. De komende weken worden ook met andere regio’s afspraken ondertekend.     

Reageer op dit artikel