nieuws

corporatie pakt illegale onderverhuur aan

regios

De Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten gaat illegale onderverhuur hard aanpakken.

Huurders die zich daaraan schuldig maken, kunnen niet alleen hun woning kwijtraken, maar lopen ook het risico hun winst op de onderverhuur terug te moeten betalen. Het Oosten legt deze clausules voortaan vast in de nieuwe huurcontracten. De woningcorporatie heeft de afgelopen drie jaar 120 huurovereenkomsten ontbonden na illegale onderverhuur. Uitschieter was een woning die 205 euro kostte en waarvoor bij onderverhuur 1200 euro werd gevraagd. Deze illegale praktijk is volgens de gemeentelijke Dienst Wonen wijdverbreid in Amsterdam. De dienst schat dat het gaat om 10 procent van de woningvoorraad van corporaties, anderen schatten het op het dubbele. In het slechtste geval zou het dan gaan om 20 procent van de 174.000 woningen in bezit van een corporatie. Dat komt neer op 45.000 woningen.

Reageer op dit artikel