nieuws

Claim Rotterdam op Hoeksche Waard betwist

regios

De claim van het Rotterdamse bedrijfsleven op een deel van de Hoeksche Waard en de Zuidplaspolder deugt niet.

De Zuid-Hollandse Milieufederatie (ZMF) pleitte er dinsdag voor deze uitbreidingsprojecten te schrappen. Het appel was ook gericht aan minister Dekker (VROM) die in haar Nota Ruimte over de toekomstige inrichting van Nederland de Hoeksche Waard grotendeels opoffert als Nationaal Landschap. De Tweede Kamer zette eerder ook al vraagtekens bij die plannen. ZMF heeft onderzoek laten doen naar de geraamde behoefte aan bedrijventerreinen voor de regio Rotterdam. In plaats van de 1000 hectare die nodig zou zijn tot 2030, waarbij een grote claim wordt gelegd tot buiten de stadsregio, is slechts 121 hectare nodig. Die misrekening komt onder andere doordat de stadsregio geen rekening heeft gehouden met bedrijventerreinen die in ontwikkeling of gepland zijn. Volgens ZMF-medewerker Breuer zijn omliggende gemeenten ‘schoorvoetend’ akkoord gegaan met de plannen, op aandrang van Rotterdam. Bovendien heeft het kabinet, door in te stemmen met Dekkers Nota Ruimte, de claim overgenomen door 300 hectare aan de noordrand van de Hoeksche Waard te reserveren voor havenbedrijven. Volgens Stichting Natuur en Milieu bewijst dat opnieuw hoezeer de Rotterdamse lobby, die de aanleg van de intussen omstreden Betuwespoorlijn bepleitte, de nationale politiek voor zijn karretje weet te spannen.Het onderzoek, eigenlijk een contra-expertise uitgevoerd door het gespecialiseerde Bureau Buiten, is bedoeld voor de Tweede Kamer, die donderdag het actieplan bedrijventerreinen 2004-2008 van Economische Zaken bespreekt. Natuur en Milieu heeft kritiek op de inzet van het ministerie voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, omdat de herstructurering van oude terreinen daarmee zou worden ondergraven.De gehekelde plannen, vervat in het voorontwerp Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam, zijn omarmd door de provincie. Dat verontrust de twee milieuorganisaties, des te meer nu de lagere overheden in de Nota Ruimte van minister Dekker grotere bevoegdheden krijgen.     

Reageer op dit artikel