nieuws

chipshol vraagt om veroordeling staat

regios

Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft de Staat der Nederlandengedagvaard.

Chipshol vordert vaststelling door de rechter van onrechtmatig handelen door de Staat ‘nu zij de bebouwing van het Groenenberg-terrein direct naast de Aalsmeerbaan op basis van ondeugdelijk gebleken argumenten onmogelijk heeft gemaakt. Het ministerie van VROM stelde dat de locatie te gevaarlijk was om bedrijfsbebouwing neer te zetten.’ Dat stelt Chipshol in een persverklaring. Volgens Chipshol heeft ‘de Staat onrechtmatig en ernstig verwijtbaar gehandeld’. De rechter wordt gevraagd hierover een oordeel uit te spreken. Vervolgens zal de daardoor geleden schade dienen te worden begroot. Door Chipshol wordt deze op dit moment geraamd op 30,6 miljoen euro. Chipshol probeert sinds 1995 om op het 30 hectare grote Groenenberg-terrein een logistiek bedrijvenpark te realiseren. De luchthaven Schiphol trachtte dat samen met verschillende overheden te verhinderen. Vanwege die tegenwerking zijn Schiphol en de provincie Noord-Holland al door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Chipshol. De hoogte daarvan wordt nog bepaald. Onlangs diende Chipshol ook een claim in tegen de LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland). Deze instantie beweerde jarenlang dat bebouwing van het Groenenberg-terrein grote risico’s voor de luchtverkeersveiligheid met zich mee zou brengen. Onafhankelijk onderzoek zou echter aantonen dat die bewering niet klopt. Chipshol is met een strategische positie van bijna 1,5 miljoen m2 de grootsteparticuliere gebiedsontwikkelaar rond de luchthaven Schiphol.

Reageer op dit artikel