nieuws

bunschoten mag 1600 woningen bouwen

regios

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht keuren het bestemmingsplan Rengerswetering van de gemeente Bunschoten goed.

Dit voorziet in de bouw van 1600 woningen over een periode van tien jaar aan de oostzijde van Bunschoten. De uitspraak van GS staat tegenover het advies van PPC en de visie van het ministerie van VROM. Het bestemmingsplan Rengerswetering met de beoogde woningbouw past binnen het Streekplan. Deze gaat immers uit van opvang van de woningbehoefte in regionale opvangkernen. In dit geval Amersfoort. Voor de overige kernen geldt een terughoudend verstedelijkingsbeleid. VROM is van mening dat de uitbreiding binnen het nationaal landschap Eemland-Arkemheen ligt en voor dergelijke landschappen stelt het rijksbeleid concrete randvoorwaarden aan de verstedelijking: binnen het nationaal landschap als geheel mag slechts worden gebouwd voor de eigen woningbehoefte. De vrees van VROM is dat met de geplande woningbouw in Bunschoten de volledige mogelijkheden in het landschap zijn benut. De provincie stelt dat deze vrees ongegrond is. De gemeente Bunschoten bouwt precies conform de eigen woningbehoefte.

Reageer op dit artikel