nieuws

breda bouwt energiezuinig

regios

Breda werkt aan een energieneutrale stad.

De gemeente wil als eerste in Nederland op grote schaal aan de slag met energiezuinige gebouwen. Dat past in het idee van het landelijk Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (Pego). Het initiatief komt uit de koker van de Energieraad. Daarin zetelen naast wethouder Wilbert Willems ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, uit de woningbouw, de elektrotechnieksector en de hogeschool Breda. Met hun plan voor energiezuinige bouw dingt de raad mee naar de subsidie van 70 miljoen euro die het kabinet heeft gereserveerd uit de aardgasbaten, en die bedoeld is voor energietransitie in de gebouwde omgeving. Uiteindelijk moet het project zichzelf bedruipen en worden overgenomen door andere gemeenten.De energiezuinige woningbouwprojecten moeten tot 80 procent minder fossiele brandstoffen gebruiken, meldt de website van het blad Binnenlands Bestuur. Dat kan door gebruikmaking van goed isolerende wanden, vloeren en daken, instraling door de zon, vloerverwarming. De raad wil experimenteren met het verbranden van afval als bron van energie. Maatregelen als drievoudig glas en warmtekrachtkoppeling, waarbij de warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit wordt gebruikt om de woning te verwarmen, hebben een flinke investering nodig. Maar daarna, is het idee, betalen ze zichzelf terug in de vorm van een lage energierekening.

Reageer op dit artikel