nieuws

Bouwambities brengen Noordwijk in financiële problemen

regios

Grootse bouwplannen in combinatie met een slecht functionerend gemeentelijk Grondbedrijf hebben de gemeente Noordwijk bijna aan de bedelstaf gebracht.

Dat concludeert een speciale raadscommissie die de oorzaken van de moeilijke financiële situatie van Noordwijk heeft onderzocht.In de jaren negentig had het gemeentebestuur grootse bouwplannen om de badplaats te vernieuwen. Tegenover deze plannen stond het verlangen om niet te bezuinigen en om de plaatselijke belastingen laag te houden. ‘Het gemeentelijk Grondbedrijf bleek een van de kurken waarop de gemeentelijke financiële huishouding draaiende werd gehouden. Zonder dat er duidelijk zicht was op de risico’s die de gemeente in de verschillende grondprojecten liep in de zin van mogelijke stagnering in de uitvoering en de vraag of de exploitatie van de projecten wel financieel sluitend was’, aldus de onderzoekscommissie. Het gebrek aan behoorlijk management bij het Grondbedrijf leidde onder andere tot het onnodig verplaatsen van de helft van de oorspronkelijk 1400 te bouwen woningen in het plan Groot Bronsgeest naar de locatie Offem-Zuid. Dit heeft tot grote vertraging in de uitvoering geleid en een behoorlijke derving van inkomsten.In een aantal gevallen bestond de dekking van de projecten slechts uit de verwachte opbrengsten van de verkoop van aandelen. Door de beurscrisis zijn de aandelen uiteindelijk nooit verkocht, waardoor een extra beroep moest worden gedaan op de algemene reserve. Ook kon een aantal projecten niet doorgaan. Als triest voorbeeld noemt de commissie de bouw van een materiaalgebouw voor de reddingsbrigade.

Reageer op dit artikel