nieuws

bestemmingsplan voor bangert en oosterpolder

regios

De gemeenteraad van Hoorn heeft het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder vastgesteld.

In het nieuwe plan is rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State. Deze vernietigde in 2004 het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van een eerder bestemmingsplan. In grote lijnen is het nu vastgestelde plan gelijk aan het oorspronkelijke plan. Het plan voorziet in de bouw van ongeveer 3400 woningen, een op de wijk afgestemd voorzieningencentrum, bijbehorende infrastructuur, water en groenvoorzieningen.

Reageer op dit artikel