nieuws

Beslissing Zuidas begin volgend jaar verwacht

regios

Begin volgend jaar wordt duidelijk of de Zuidas van Amsterdam volgens het dokmodel of volgens het dijkmodel wordt gerealiseerd.

In het laatste model is minder ruimte voor bebouwing.Bij het dokmodel worden wegen en rails ondergronds aangelegd, bij het dijkmodel wordt de infrastructuur verhoogd aangelegd. Het huidige dokmodelplan van adviseur Elco Brinkman vertoont volgens de overheid te veel open einden. Brinkman werkt aan een nieuw plan, dat eind december gereed moet zijn.In de oorspronkelijke begroting van het dokmodel zit een tekort van 900 miljoen euro. De rijksoverheid wil dit gat niet dichten. De ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en Financiën steken al 334 miljoen euro in de Zuidas. De aanleg van het dokmodel vergt ongeveer 1,5 miljard euro. Private partijen zijn volgens de verantwoordelijke Amsterdamse wethouder Duco Stadig nog in beeld voor de resterende financiering, hoewel hij erkent dat de business case nog niet helemaal sluitend is.     

Reageer op dit artikel