nieuws

Bedrijventerrein geen bedreiging voor kamsalamander

regios

Echt-Susteren maakt geen deel uit van het leefgebied van de kamsalamander.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport De kamsalamander in de POL-aanvulling St Joost van Bureau Natuurbalans-Limes Divergens. Met deze uitslag kan de ontwikkeling van het bedrijventerrein St. Joost verder worden opgepakt.Het rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Limburg en de gemeente Echt-Susteren. Een andere conclusie uit het rapport is dat er in het betreffende gebied volwassen kamsalamanders leven die zich de afgelopen jaren niet meer hebben voortgeplant. De gemeente Echt-Susteren gaat nu een ontheffingsaanvraag voor de Flora- en faunawet indienen bij het ministerie van LNV. Wanneer de ontheffing wordt verleend, zal de procedure worden begonnen voor de bestemmingsplanwijziging om bedrijventerrein St Joost verder te ontwikkelen.     

Reageer op dit artikel