nieuws

Bedrijven staken verzet tegen woningbouwplannen in havengebied

regios

Drie grote bedrijven op de Maasvlakte in Rotterdam, Euromax, European Bulk Services en Maasvlakte Olie Terminal, hebben afgelopen vrijdag hun beroep bij de Raad van State ingetrokken.

Daarmee staken zij hun verzet tegen het woningbouwplan Waterwegcentrum in de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Met de bouw van 1200 woningen en recreatieve en toeristische voorzieningen kan nu worden begonnen.Gedeputeerde Staten verleenden voor het woningbouwplan eind 2002 een zeehavenontheffing. De gemeente mocht zodoende haar woningbouwplannen gaan realiseren binnen de zogenaamde geluidscontouren die rond de industriële activiteiten op de Maasvlakte zijn getrokken. De bedrijven tekenden beroep aan omdat zij vreesden voor klachten van overlast en daaruit voortvloeiende procedures, aangespannen door de nieuwe bewoners in Waterwegcentrum. Een vorige week gesloten overeenkomst lag aan de basis van het intrekken van het beroep. In deze overeenkomst is enerzijds bepaald dat het Waterwegcentrum mag worden gebouwd. Anderzijds blijft de geldende milieuruimte van de bedrijven van kracht en kunnen de voor de toekomst vastgelegde ontwikkelingsmogelijkheden niet worden aangetast. De overeenkomst is onder leiding van wethouder Van der Sluis opgesteld. De gemeente Rotterdam heeft ook toegezegd zich maximaal in te spannen om de hinder voor toekomstige bewoners zoveel mogelijk te beperken. Een speciaal team bestaande uit de DCMR Milieudienst Rijnmond, een afvaardiging van de bedrijven en de (deel)gemeente wordt hiervoor in het leven geroepen. Ook gaat de gemeente kopers en huurders informeren over de milieukwaliteit en de getroffen maatregelen aan de woningen.

Reageer op dit artikel