nieuws

Arrest Hof geen beletsel bouw AZ-stadion

regios

De uitspraak van het gerechtshof donderdag in Amsterdam over de ‘package deal’ tussen AZ en de gemeente Alkmaar hoeft geen beletsel te zijn voor de bouw van het nieuwe stadion KooimeerPlaza.

Dat is de conclusie van de gemeente Alkmaar na bestudering van het arrest. Het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders beslist dinsdag over de bouwvergunning voor het ‘terugvalscenario’ voor KooimeerPlaza, dat AZ enkele maanden geleden presenteerde en dat voorziet in de gefaseerde bouw van het stadioncomplex. Volgens wethouder C. van Vliet maakt dit scenario nieuwe onderhandelingen en afspraken tussen de gemeente en AZ noodzakelijk.AZ heeft het terugvalscenario bedacht als noodmaatregel voor het geval de Raad van State – waar nog een beroepsprocedure loopt – in navolging van de rechtbank in Alkmaar negatief beslist over de oorspronkelijke bouwvergunning. De gemeente en de provincie Noord-Holland hebben al met de nieuwe vergunning ingestemd. Alleen de noodzakelijke bouwvergunning ontbreekt nog. Kiest AZ uiteindelijk voor uitvoering van het terugvalscenario, dan ontstaat volgens de gemeente Alkmaar een wezenlijk andere situatie, waarvoor nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. ‘Wij mogen AZ de grond voor het stadion niet leveren op basis van de afspraken die in de package deal staan, omdat de Europese Commissie zich nog niet heeft uitgelaten over de vraag of wij als gemeente overheidssteun hebben verleend. Het terugvalscenario valt niet binnen die afspraken.’ De tegen het stadioncomplex protesterende ondernemers in Alkmaar vinden dat tot de uitspraak van de Europese Commissie niet met de bouw mag worden begonnen. Dat moment wordt pas halverwege 2005 verwacht. AZ hoopt binnenkort op een positieve uitspraak van de EC. Uit drie verschillende rapporten van onafhankelijke taxateurs zou blijken dat er geen sprake is van staatssteun en de voetbalclub zou niet weten waarom Brussel het anders zal zien.

Reageer op dit artikel